1940.gada 17.jūnijā Latviju okupē un anektē PSRS karaspēks. Tiek dibināta Mākslas lietu pārvalde. Par tās priekšnieku ieceļ Herbertu Līkumu. Pārvaldes pakļautībā atrodas Tēlotājas mākslas nodaļa, ko vada Rūdolfs Pinnis. Tas ir Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Mākslinieku savienības pirmsākums. Notiek gatavošanās literatūras un mākslas dekādei Maskavā. Sākas represijas, kas kulmināciju sasniedz 1941.gada 14.jūnija deportācijās. Pirmie padomju okupācijas gadi mākslas formālajā valodā izmaiņas neienes.
 
I. Latvijas PSR Tēlotājas mākslas izstāde. Rīgas pilsētas Mākslas muzejs. 1941.gada 5.janvāris
Hilda Vīka. Strādniece, zemniece, zinātniece. 1940, a., e., 115x89 (Rīgas Kuģniecības un vēstures muzejs)