Gadi, ko dēvē par Hruščova atkusni. PSKP XX kongresā publiskotais Staļina kulta nosodījums ievada eiforijas, radošas brīvības ilūzijas laikmetu. Padomju māksliniekiem rodas pirmās iespējas iepazīt aktuālo Rietumu mākslu (Pikaso u.c.). Brīvāk var atskatīties arī uz mākslas mantojumu, tai skaitā uz gadsimta pirmo desmitgažu modernisma meklējumiem. Tomēr attēlojošs figuratīvisms saglabā vadošo vietu oficiāli aprobētajā vērtību skalā. Formāli dažādots, tas iegūst "skarbā stila" nosaukumu.
 
"Skarbais stils" kā sociālistiskā reālisma paveids
Jauno mākslinieku formālie meklējumi
Boriss Bērziņš. Jubilārs. Salacgrīvas zvejnieki. 1961, k., e., 102x81
Henrijs Klēbahs. Vecā siena. 1961, a., e., 84x63